‘De anderen’ in Blaus debuutthriller zijn Sheila, Dina, Roniet en Naäma, die zich tijdens hun studententijd zo zijn gaan noemen om zich te verzetten tegen het moederschap. Geen gangbaar standpunt in het orthodoxe deel van Israël. Dina wordt twintig jaar later vermoord aangetroffen – babypop in haar handen geplakt, ‘mama’ in het voorhoofd gekerfd. Zij is niet de eerste van de vier...