Inspecteur Jari Paloviita krijgt een moordzaak op zijn bord waar zó een strikje omheen kan: tijdens een drankovergoten bacchanaal dat op typisch Scandinavische wijze uit de hand loopt, wordt Rami Nieminen neergestoken. Een ruime handvol bezoekers heeft gezien dat de in allerijl gevluchte Antto Milonen dit op zijn geweten heeft. Maar Paloviita staat niet te springen om deze panklare zaak af te...