Niet alleen koopt Nederland maar één Rembrandtportret, maar als we niet oppassen zitten we ook nog met het slechtste van de twee.

Zuinigheid deed Nederland de das om. Als het kabinet niet had geaarzeld de vraagprijs van 160 miljoen euro vrij te maken, hadden de twee portretten van Rembrandt al in het Rijksmuseum gehangen. Aan die indruk ontkom je niet bij het lezen van de reconstructie van de koop die NRC Handelsblad afgelopen weekend publiceerde.

Met hulp van D66-voorman Alexander Pechtold, kunsthistoricus en oud-veilingmeester, waren het parlement en de betrokken ministers om. De aankoop van de eeuw kon doorgaan. Maar het kabinet aarzelde. Het liet weten 80 miljoen euro voor de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit over te hebben. De resterende 80 miljoen zou directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes bij sponsors en rijke particulieren moeten ophalen.

Toen werd de aankoop een klucht. De Franse regering, die eerder een exportvergunning had afgegeven, rook haar kans....