Media

tijdgeestduiders mogen nogal graag betogen dat sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder ‘eigenlijk’ een moderne vorm van religie is. Zo zei socioloog Ruud Stokvis afgelopen zaterdag in dagblad Trouw: ‘Het gevoel in een stadion is niet anders dan dat in een kerk.’ En: ‘Het gaat in beide gevallen om het gevoel dat je samen opgaat in een groter geheel, in een gemeenschap, en om het besef van onderlinge verbondenheid.’

Als dat klopt, dan behoor ik tot een religieuze minderheid. Die nog rap lijkt te slinken ook. De kwestie ligt bij mij tamelijk simpel: het is niet dat ik voetbal haat, ik word er niet warm of koud van. Ben, zeg maar, in dezen meer agnost dan atheïst. Maar net als echte religieuze minderheden hebben wij het heus niet makkelijk, hoor! Zeker niet in zo’n maand dat alle media in het teken staan van het WK. In de kranten gaat het dan bijna over niets anders, bij de radio is het al net zo, en de televisie kunnen wij maar beter helemaal...