Reportage / TNT en het ontslagrecht / Botsende belangen

‘Denk nu even niet aan TNT, het postbodevak, de groep, maar aan jezélf. Je bent het waard!’ In een congreszaal van een hotel in Dordrecht loopt Cees van Hoof geestdriftig op en neer voor een publiek van honderd TNT-medewerkers. Op deze voorlichtingsavond over ‘mobility’ probeert Van Hoof, accountmanager bij een overkoepelende organisatie van tien samenwerkende ROC’s, postwerkers te enthousiasmeren voor een korte opleiding. ‘Je kunt al zoveel meer dan je denkt!’ spoort hij zijn toehoorders aan. ‘Je hebt allemaal competenties waar je het bestaan niet van vermoedde!’ Die ‘competenties’ zijn belangrijk, want ze leveren vrijstellingen op bij het verkrijgen van de diploma’s die Van Hoof in de aanbieding heeft. Wie zichzelf wil bewijzen, hoeft niet veel te toen. Gewoon een c.v. opsturen en een lijst invullen met vragen als: ‘Ben u in staat om indien nodig tijdig hulp in te schakelen?’ en: ‘Bent u in staat om u collegiaal op te...