Hoezo inspraak? De Omgevingswet onder de loep

Shape Created with Sketch.

De Omgevingswet

Dit jaar krijgt Nederland een Omgevingswet, de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet. Honderden regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening komen samen in de nieuwe wet, met als belangrijkste verandering dat gemeenten meer beslissingsbevoegdheid krijgen. De burger krijgt onder de noemer ‘participatie’ een belangrijker rol bij nieuwe bouwplannen. Hoe werkt dat in de praktijk? Onderzoekscollectief Spit onderzoekt casussen waarin burgers in zo’n participatietraject zijn terechtgekomen. Hebben zij echt invloed? Of lopen ze op tegen bureaucratie, economische belangen en een monistische bestuursstijl? Tips? [email protected]

De openbare ruimte is nog steeds het speeltje van de overheid en bedrijven

De openbare ruimte is nog steeds het speeltje van de overheid en bedrijven

In de nieuwe Omgevingswet worden overheden verplicht om de burger eerder te betrekken bij nieuwe bouwplannen. Maar of dat echt zo werkt? In dit eerste onderzoek zien we dat grote ego’s en grote projecten de boventoon voeren, het grote geld overheerst en participatie in de plannenmakerij vooral is voorbehouden aan het bedrijfsleven. De tegenmacht lijkt te zijn gemarginaliseerd en de participerende burger wordt opzij gezet als hinderlijke kostenpost.

Of beluister dit verhaal

Hoezo inspraak? In de praktijk staat de burger vaak buitenspel

Hoezo inspraak? In de praktijk staat de burger vaak buitenspel

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, krijgen burgers meer inspraak. Maar om dat te laten slagen, moeten we afrekenen met de typisch Nederlandse netwerkcorruptie, zeggen experts. ‘In Nederland spelen informele processen en lobby een grote rol. Dat maakt onze democratie extra kwetsbaar.’

Liever luisteren? Dat kan

Waarom een radar die essentieel is voor onze veiligheid er maar niet wil komen

Waarom een radar die essentieel is voor onze veiligheid er maar niet wil komen

Het Gelderse dorpje Herwijnen bezorgt Defensie koppijn. De bevolking en de gemeenteraad verzetten zich fel tegen de komst van een militaire radar, die essentieel is voor onze veiligheid en er al jaren had moeten staan. Wat ging er mis? Een reconstructie. Het lijkt alsof je toegang hebt tot de macht, maar dat is niet zo. Het is allemaal voor de bühne.