De misère die zich afspeelt in Hellas is ongekend – en de bodem is nog lang niet in zicht. Een verslag vanuit Griekenland.

Na vijf jaar ‘experimenteren’ met de Grieken door hun land te onderwerpen aan het meest onmenselijke en draconische bezuinigingsbeleid in de geschiedenis van Europa – zónder dat het ook maar iets heeft opgeleverd van wat de Trojka en vooral het IMF abusievelijk ‘voorspeld’ hadden – is de kindersterfte inmiddels enorm toegenomen.

Steeds meer desperate ouders die hun kroost niet meer kunnen voeden droppen hun kinderen bij de Griekse SOS kinderdorpen of kindertehuizen. Volgens Unicef was er in 2014 sprake van 686.000 Griekse kinderen, of te wel 35,4 procent van het totaal, die onder de armoedegrens leven en voor wie honger en totale sociale uitsluiting dreigt. Het aantal kinderen dat opgroeit in gezinnen waar geen van de ouders meer werk heeft, was in 2008 84.000. Inmiddels is het opgelopen naar 292.000. Schooljuffen en leraren kwamen – het is nu...