Arie Storm wil Frans Kellendonk teruggeven aan zijn lezers met dit hoogst curieuze, fundamenteel oneerbiedige boek.

Wonderen bestaan, zeker in fictie. Zo is de jonggestorven schrijver Frans Kellendonk (1951-1990) recentelijk wederopgestaan. Na bijna een kwart eeuw ‘vallen’ komt hij eerst als geest op de schouder zitten van zijn ‘eerste en enige biograaf’, vervolgens is er via een verrassende bedscène van Kellendonks spectrale verschijning met zijn biograaf sprake van een soortement zielsverhuizing, zodat hij zogezegd in een stoffelijk lichaam inkeert. Raaarrrrr, zou de bekende wijsgeer M. Romeyn zeggen. Maar wie de naam van de schrijver van deze ‘mengvorm tussen biografie en roman’ leest, zoals Kellendonk dit hybride genre (waarin hij d’outre tombe sprekend opgevoerd wordt) benoemt, weet genoeg: Arie Storm.

Juist. Als we mogen afgaan op het personage dat hij van zichzelf heeft gemaakt, al dan niet onder de naam van zijn alter ego August Vooys, dan is de man niet...