Interview met Ivo Opstelten

Het nieuwe Rotterdams college, denkt Ivo Op­stelten, zal het beleid van de ­vorige ploeg op belangrijke punten voortzetten. Veiligheid, resultaatgerichtheid en de aanpak van probleemwijken staan nog steeds voorop. ‘Maar de toon in het integratiedebat zal wel moeten veranderen.’

De toon moet gematigder, bedoelt u.

‘Nou ja, je kunt een confronterend geluid laten horen in het debat. Maar het mag maar één doel hebben: een brug te bouwen.’

En dat is de afgelopen tijd niet gebeurd.

‘Laat ik zeggen: het had wel wat meer kunnen gebeuren de afgelopen tijd.’

U doelt op de uitspraken van Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam.

‘Dat wil ik niet zeggen. Ik waardeer Marco Pastors zeer. Hij heeft grote verdiensten voor de stad. En ook als oppositieleider straks zal hij die rol met verve blijven spelen. Maar zijn toon is niet altijd effectief, naar mijn mening.’

Hebt u hem daar wel eens op aangesproken?

‘Daar hebben we het wel eens over gehad. Maar...