Op 18 juni 2004 is Lucia de B., de Haagse verpleegkundige die schuldig zou zijn aan zeven moorden en drie pogingen tot moord, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en tbs. Op 14 maart aanstaande dient haar cassatieverzoek voor de Hoge Raad. Waar is haar veroordeling op gebaseerd? En wat was haar motief?

Wie denkt dat bewijsmateriaal en verklaringen van getuigen cruciaal zijn om van moord te worden beschuldigd, heeft het mis. Direct bewijsmateriaal is er tegen Lucia de B. nooit gevonden, in geen enkele zaak waarvan ze beschuldigd is. Bij haar thuis noch in haar kledingkast in het ziekenhuis waar ze werkte, zijn aanwijzingen gevonden dat zij ‘wapens’ – medicijnen, injectiespuiten – bezat om haar dodelijke werk mee uit te voeren.

Dat hoeft ook niet, zeggen getuigen, want je kon zó een greep doen in de huisapotheek van het ziekenhuis zonder dat het opviel. Dat geldt dan natuurlijk voor al het ziekenhuispersoneel. Toch is alleen Lucia verdacht. Waarom? Omdat ze wel erg...