Tijd van leven

Wat is voor u vrije tijd?

‘Dat is honderd procent genieten en honderd procent hard werken. En dat combineer ik. Wat ik dan meestal doe, is tekenen. Ik sta ’s morgens om zes uur op, en dan neem ik twee uur helemaal voor mezelf. Met een kop koffie, een glas water, ik rook een sigaartje en breng mijn gedachten op orde. Dat vind ik de heerlijkste vrijetijdsbesteding. Want om acht uur begint alles, hè? Ontbijt, de kinderen…’

Wat was uw naarste tijd?

‘Ik ben één keer in mijn leven gescheiden, dat vond ik een tijd van falen. Want je trouwt niet om na twintig jaar weer te scheiden. Daarna ben ik twee jaar vrijgezel geweest om te ontdekken wie ik was. Door die periode ben ik een stuk rustiger geworden. Ik vind dat een mens pas moet gaan trouwen als-ie een jaar of veertig is. Eerst ben je bezig met je carrière en met mensen ontmoeten, dan ben je nog niet stabiel genoeg om kinderen te krijgen en een stabiel leven met een vrouw te leiden.’

Hebt u een vaste weekindeling?

‘Ik...