Rutte: ‘We waren altijd al groen maar we communiceerden er alleen verdomd slecht over.’

Nog voor de heer Rutte zich in de Tweede Kamer heeft kunnen verantwoorden voor het Regeerakkoord, en nog voor zijn kabinet rond is, trok hij naar Etten-Leur om de confrontatie met zijn achterban aan te gaan.

Etten-Leur (Leen Rutte) was met zorg geselecteerd. Het is in de middenklasse een van de gewoonste gemeentes van Nederland: veel bejaarden en veel eigen woningbezit.

En gewoon is het nieuwe bijzonder.

De heer Rutte kreeg een vraag. Het doet er even niet toe welke precies. De steller keek de nieuwe minister-president aan met een zelfvoldane, bezorgde blik van red-je-daar-maar-eens-uit. Vervolgens formuleerde de heer Rutte met de blijmoedigheid van een voorganger van de Pinksterbeweging een antwoord van een verbluffende eenvoud waar meester-oplichters een patent op hebben. Je weet dat je gefopt bent, maar niet hoe.

Nou goed, een voorbeeld dan:

Vragensteller: ‘Is de VVD opeens een groene...