Oratie

Toen Thomas Vaessens De revanche van de roman publiceerde, gaf hij daarmee zijn visitekaartje af als hoogleraar in de moderne Nederlandse letterkunde. In zijn boek hield hij een pleidooi voor onderzoek naar een nieuwe trend in de literatuur, namelijk naar romans waarin wordt gereageerd op de politieke actualiteit. De schrijvers van deze zogeheten laatpostmoderne romans, zo luidt Vaessens’ stelling, proberen een rol te spelen als publieke intellectuelen en een brug te slaan tussen literatuur en lezers. Een vergelijkbare opvatting blijkt Odile Heynders te huldigen, getuige de oratie die zij onlangs hield voor de Universiteit van Tilburg onder de titel Voices of Europe. Literary Writers as Public Intellectuals.

Ook deze kersverse hoogleraar in de vergelijkende literatuurwetenschap heeft zich als doel gesteld literatuur van auteurs te onderzoeken die als publieke intellectuelen het debat met hun publiek aangaan, met name over Europa. Volgens haar dient de aandacht echter niet...