De Ochtenden van 28 augustus, de thema’s van de dag volgens de redactie van Vrij Nederland. Vandaag: van pragmatische mensen als Klaas Dijkhoff, en de vluchtelingen die binnen willen komen.

Niets maakt zo pragmatisch als een baan als bestuurder. Vandaag zien we daar een treffend voorbeeld van in de bebaarde persoon van Klaas Dijkhoff, VVD-staatssecretaris van Asielzaken. Roept in de Volkskrant gemeenten opeens op niet moeilijk te doen over opvangcentra: ‘Plat gezegd heb ik stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig. En ik vraag aan burgers om te accepteren dat er een opvangplaats in de buurt komt.’

De VVD was daar toch helemaal niet van gecharmeerd? Wat stond er ook alweer in dat beruchte beleidsdocument van VVD-Kamerlid Malik Azmani, maart dit jaar: ‘De alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt daarnaast voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen:...