Nieuws!

Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt ons in kromme Jip en Janneke-taal verzekerd dat het met de privacyaspecten van de kilometerheffing wel snor zit: ‘Veel mensen maken zich zorgen dat de kilometerprijs ten koste gaat van de privacy. Met zo’n kastje kan iedereen toch zien waar ik heb gereden? Dat is niet juist. Alleen het aantal kilometers en het tarief dat erbij hoort, gaat naar het inningsbureau dat de factuur opmaakt en verstuurt. Er is dus niemand die kan zien waar u bent geweest, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.’

Door het volk op deze manier gerust te stellen, geeft het ministerie blijk van een nogal primitieve opvatting over de bescherming van privacy. Het feit dat het inningsbureau uw toestemming nodig heeft om te zien waar u bent geweest, betekent namelijk niet dat ‘dus niemand’ die gegevens kan zien. Het betekent alleen maar dat het inningsbureau ze niet mág bekijken. Wie er verder over kán beschikken, staat daar...