De vertrekkers 7 / Jozias van Aartsen (VVD)

‘Wat is het parlement? En wat zou het parlement moeten zijn? Heb­ben we daar nog wel een scherp beeld van in Nederland? Ik vind dat de Tweede Kamer zich veel te veel in het beleid heeft laten binnenzuigen. Het is voor een Kamerlid natuurlijk spannend en interessant om het gevoel te hebben “mee aan de knoppen te zitten”. Het type parlementariër dat je nu in de Kamer aantreft, past daar keurig bij. Ik denk dat er heel weinig Kamerleden zijn die in de Kamer gaan zitten met het idee: ik wil Kamerlid zijn. De meesten zien hun Kamerlidmaatschap als een opstapje. Als een moment in hun carrière, als een mooi vertrekpunt om zelf een keer op de kussens te komen. Of om een job te vinden bij een van de departementen. Langzamerhand moet de Kamer, moet de samenleving zich de vraag gaan stellen of dat wel de bedoeling van de Tweede Kamer is. Is het niet veel meer de taak van het parlement om de kiezers te representeren? En om namens de kiezers...