Achtergrond

De afgelopen weken is grote onrust ontstaan over de toekomst van de medische zorg aan asielzoekers. Aanleiding is het besluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de zorg vanaf 2009 ‘anders’ te gaan organiseren. Wat ‘anders’ precies zal inhouden, moet de komende twee jaar duidelijk worden. GGD Nederland, dat voor een deel van de dienstverlening verantwoordelijk is, vreest het verlies van ruim honderdzeventig banen. In een persbericht waarschuwde de GGD dat mogelijk ‘de kwaliteit en de continuïteit van de medische zorg aan een zo kwetsbare groep hulpvragers in het gedrang komt’. Veel media besteedden aandacht aan de kwestie. Strekking van de meeste berichten: asielzoekers gaan er na 2008 fors op achteruit.

Toch zijn lang niet alle betrokken partijen bij voorbaat tégen een hervorming. Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) bijvoorbeeld, vindt de huidige dienstverlening ver onder de maat. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer heeft...