Nieuws!

Maandag begint de klimaatconferentie in Kopenhagen. De centrale vraag zal zijn of er maatregelen moeten worden getroffen om de CO2-uitstoot te beperken, en zo ja welke. De meningen zijn nog altijd verdeeld.

Een populair argument van de voorstanders van strenge uitstootbeperking is de beroemde ‘Gok van Pascal’. Blaise Pascal (1623-1662), een van de grootste wiskundigen/filosofen ooit, bedacht deze elegante redenering. Als je niet in God gelooft, zei Pascal, dan zijn er twee mogelijkheden: (a) hij blijkt inderdaad niet te bestaan – dan heb je terecht geen moeite verspild; of (b) hij blijkt toch te bestaan – dan is het jammer: nu loop je de hemel mis. Als je wél in God gelooft, zijn er ook twee mogelijkheden: (a) hij bestaat toch niet – dan sta je een beetje voor aap; of (b) hij bestaat wel, en dan wacht in de hemel oneindig geluk. Wie niet gelooft, heeft dus weinig te winnen, maar wie wél gelooft, maakt kans op een oneindig grote beloning. Dus ook als je de kans maar één...