Media

Openbaart zich een generatiekloof in medialand? Wel volgens Rob Wijn­berg, initiatiefnemer van het digitale blad De Cor­res­pon­dent. In zijn column in De Groene Amsterdammer schetste hij vorige week het verschil tussen vijftigplussers en dertigminners. De eersten geloven in het ‘negentiende-eeuwse’ streven naar objectiviteit, dat ‘ondanks groeiende weerstand’ nog altijd gemeengoed is. ‘Volgens dit ideaal hoort nieuws een neutrale en rationele weergave van de werkelijkheid te zijn, gebaseerd op feiten en op principes als hoor en wederhoor.’ Voor dertigminners daarentegen is ‘wie het vertelt minstens zo belangrijk als wat er verteld wordt’. Zij willen views, not news. Vandaar, aldus Wijnberg, dat de klassieke media het in dit tijdsgewricht zo moeilijk hebben.

Aan welke zijde van het ravijn de dertig- en veertigplussers zich bevinden, vertelt hij er helaas niet bij, maar de boodschap lijkt me duidelijk: de toekomst is aan de meningenjournalistiek. Niet aan...