Paul Verhaeghe bekritiseert de neoliberale ratrace en de farmaceutische zielzorg. ‘Ritalin, dat geef je niet aan kinderen, help.’

Paul Verhaeghe bekritiseert de neoliberale ratrace en de farmaceutische zielzorg. ‘Ritalin, dat geef je niet aan kinderen, help.’

Plotsklaps geldt de Vlaamse hoogleraar klinische psychotherapie Paul Verhaeghe als de man die het nieuwe onbehagen in de cultuur doorgrondt. Was hij gewend zijn patiënten in de beslotenheid van zijn werkkamer te beluisteren, recentelijk neemt hij in het openbaar heel de samenleving in analyse. Zijn verklaring van het moderne malheur: wij zijn allen ziek gemaakt door het huidige economische bestel.

Terwijl produceren, consumeren en genieten de heilige drievuldigheid van het neoliberale geloof vormen, komt er juist minder waardevols uit onze handen en voelen we ons leger, eenzamer en treuriger dan ooit.

Verhaeghes boodschap slaat aan in tijden van crisis en verwarring. De eerste lijnen ervan zette hij uit in Het...