Voormalig oorlogscorrespondent Ian Graham is een Simon Wiesenthal-achtige nazi-jager. In 1950 zit hij vanuit Oostenrijk achter een ‘collega’ aan, een Duitse moordenares met de veelzeggende bijnaam De jaagster. Deze Lorelei Vogt is kort na het einde van WO II gevlucht naar de Verenigde Staten, in casu Boston, waar ze onder valse naam en voorwendselen in het huwelijk is getreden met...