Reportage / Vrouwen in de raad van commissarissen

‘Bij Aegon was ik begin deze eeuw de eerste commissaris die aan het bestuur vroeg: “Deugen die polissen eigenlijk wel? Ik hoor van mensen uit mijn omgeving dat ze erdoor in de problemen zijn geraakt.” Mijn opmerking werd totaal van tafel geveegd: een bestuurslid bezwoer mij en de hele vergadering dat het bedrijf keurig netjes met de klanten omging.’ Karla Peijs (66) zit sinds 1992, met een onderbreking voor haar ministerschap in Balkenende II, in de raad van commissarissen van verzekeringsbedrijf Aegon. Lange tijd leken de bomen daar de hemel in te groeien. Met de woekerpolisaffaire in 2006 ontstonden de eerste scheuren in het consumentenvertrouwen. Ook was Peijs van nabij getuige hoe eind 2008 de kredietcrisis in rap tempo om zich heen greep.

Peijs is wat je noemt een old girl. Ze hoort bij het selecte clubje vrouwen dat in Nederland op hoge toezichtposten zit. Daarmee begeven ze zich in een old boys network: oude grijze mannen die...