Lezers over overspel

Goed, we hadden het misschien kunnen zien aankomen. Plaats een lezersoproep met als thema ‘Overspel’, en er zijn er altijd wel een paar onder u die zich aangespoord voelen tot het schrijven van fantasierijk proza over ‘onbevredigbare’ bedpartners die keer op keer ‘geramd’ willen worden.

Maar de meeste inzenders hielden het keurig en, voor zover we dat konden inschatten: eerlijk. Dat is prijzenswaardig. Wel viel daarbij het een en ander op. Zo waren, tegen de heersende opvatting in, de meeste brieven en e-mails afkomstig van vreemdgaande vrouwen. Ook saillant: ontrouw komt in vele gedaanten. Voor één keertje afwijken van diepgewortelde principes over afvalscheiding of dierenwelzijn rekenden sommigen van u bijkans even zwaar aan als een slippertje met de oppas. Hoe dan ook, nu bent u het kwijt. We hopen dat het een beetje oplucht. En voor alle anderen die uw ontboezemingen lezen en denken dat hun zoiets nóóit zal overkomen, een kleine waarschuwing: in het...