In de maand van de filosofie kunt u op onze site meediscussiëren over wie de meest originele en diepzinnige of miskende en dwarse filosoof van nu is. Op de site vindt u ook de in Vrij Nederland gepubliceerde interviews met denkers van naam en faam uit binnen- en buitenland, onder wie Judith Butler en Susan Neiman.

Door een technisch mankement was het de eerste week helaas niet mogelijk om uw reactie op de site te plaatsen, maar vanaf nu is het VN filosofieforum onverminderd actief. Ga naar www.vn.nl