De topintellectuelen van Nederland kiezen in deze Vrij Nederland de grootste denkers van de wereld. Schieten ze in de roos, of zijn ze volgens u de allergrootste vergeten? Wie vindt u de meest originele en diepzinnige of miskende en dwarse filosoof van nu? Laat het ons weten op ons filosofieforum op www.vn.nl. Daar vindt u ook in VN gepubliceerde interviews met denkers van naam en faam uit binnen- en buitenland, onder wie Judith Butler en Susan Neiman, twee van de in dit nummer door de Nederlandse denkers uitverkoren filosofen.