Toch handig dat we dat vermaledijde onderscheid tussen vechten en opbouwen weer kunnen gebruiken

Vier maanden geleden, 6 oktober 2009, eindigde de column ‘Taskforce-Martijn’ met de woorden: ‘Enfin, ik zie nog één mogelijkheid die alle letterneukers, Kamerbrieven en strategiediscussies op een lijn brengt. Wat er ook gebeurt, het Afghaanse leger moet worden getraind. Er is een enorm tekort aan zogeheten OMLT-teams, opleidingsteams voor het Afghaanse leger (de ANA). Hoe sneller dat getraind is, hoe groter de ANA wordt, des te sneller ISAF naar huis kan. Je kunt ze net buiten Uruzgan trainen, in Kandahar, en desnoods zelfs op de Veluwe.’

Je kon erop wachten. Martijn (van Dam) zorgde er met collega Joël (Voordewind) voor dat de PvdA zich om binnenlandspolitieke redenen een beetje buitenspel zette voor de rest van de wereld. Hij herinnerde zich dat ons kabinet vóór de verkiezing van Obama (in 2007) had beloofd onze leidende rol in Uruzgan op 1 augustus 2010 op te...