28-06-2008
Door Ko Colijn

‘Het is in een gewapend conflict waarschijnlijk gevaarlijker om vrouw te zijn dan soldaat,’ vindt de Nederlandse generaal Patrick Cammaert, die geweld tegen vrouwen in oorlog als commandant van de VN-vredesmacht in Congo van nabij meemaakte. De spijker dubbel op de kop. Een: veel mannen sluiten zich in de chaos van falende staten, vaak uit lijfsbehoud, aan bij milities. Twee: in de anarchie van burger- en bendeoorlog geldt helaas nog een allerprimitiefste wet: de hiërarchie van vogelvrijheid, die vrouwen en meisjes op de onderste plaats zet. Het in elkaar storten van staten door oorlog en natuurrampen, zegt Hilde Frafjord Johnson (Unicef), lijkt wel een vergunning om te verkrachten. Geweld tegen vrouwen neemt pandemische proporties aan, waarschuwde secretaris-generaal Ban Ki-moon vorige week.

In de Republiek Congo worden per dag veertig vrouwen of meisjes verkracht als bewust oorlogsinstrument. In Kenia ging het fout na de verkiezingen, in Soedan en...