Uit het leven

Rie de Boois, op 16 november op vierenzeventigjarige leeftijd in Kerk-Avezaath in de Betuwe overleden, leefde voor de natuur. Zij was bioloog, zat vijftien jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer en was voorzitter van Vogelbescherming Nederland. In 1986 werd ze uitgeroepen tot Dierenbeschermer van het Jaar, ook al had zij ‘enorm de pest aan honden, en honden aan mij’, zoals ze opmerkte in een Kamerdebat over openluchtrecreatie. En meteen vroeg ze of iemand een van haar zwerfkatten wilde hebben: ‘Er is er net weer een aan komen lopen.’ Ze zat in talloze besturen van raden en colleges van Waterschappen, Landelijk Gebied, Gelders Archief, Prins Bernhard Fonds, bedreigde diersoorten en wilde zwijnen. Zowel in de Kamer als in commissies sprak zij onverbloemd duidelijke taal, ruzies meed ze niet. Pierre Janssen, de in 2007 overleden tv-presentator van het populaire kunstprogramma Kunstgrepen, was haar levensgezel. Naast de lange, magere, altijd wat gespannen Janssen was zij,...