Het regeerakkoord is van een concertprogramma – dit gaan we doen – een veilingcatalogus geworden – dit willen we kwijt. De Eerste Kamer ruikt bloed, en dat is de schuld van het kabinet.

Bij zijn afscheid als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf Paul Schnabel een mooie omschrijving van de huidige politieke situatie in Den Haag: ‘De eeuwwende en het nieuwe millennium hebben onze wereld op zijn kop gezet.

Het kabinet zoekt een meerderheid bij de oppositie, de Trêveszaal verandert in een ‘chambre de réflexion’ voor de juiste omgang met de Eerste Kamer, het regeerakkoord is van een concertprogramma – dit gaan we doen – een veilingcatalogus geworden – dit willen we kwijt – en dan ook nog van een veiling waar de verkoop niet bij opbod maar bij afslag tot stand komt. Net als bij een echte veiling is regeren niet langer een kwestie van vooruitzien, maar van goed rondkijken.’

Rutte en Samsom kunnen alleen verder als de sociale partners zo goed zijn...