De islamitische wereld heeft misschien geen Reformatie, Renaissance en Verlichting door gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er geen soortgelijke ontwikkelingen speelden.

De sjah van Perzië verbood officiële fotografen kamelen te fotograferen omdat men zou kunnen denken dat Perzië achter liep. Deze bijzondere variant van wat-zullen-de-buren-wel-niet-denken toont aan dat men begin twintigste eeuw in het Midden-Oosten de blik wel degelijk vooruit richtte. In die tijd bracht Atatürk in Turkije een complete cultuuromslag in westerse richting teweeg. In 1938 pleitte Taha Hussein, de latere minister van Onderwijs van Egypte, ervoor om de Europese cultuur als voorbeeld te nemen.

Dat de islamitische wereld geen Reformatie, Renais sance en Verlichting heeft doorgemaakt, mag waar zijn, maar er waren nadat Napoleon in 1798 Egypte binnenviel wel voortdurend aanzetten om het Midden-Oosten van zijn blinddoek te ontdoen. In 1470 werd de drukpers in de ban gedaan: onwetenden zouden de Koran...