Het is een heerlijke week voor speculaties over Stuxnet. Stuxnet is een geheimzinnige worm die zich in besturingssystemen van computers nestelt. Kruipend digitaal ongedierte dat valse commando’s geeft en systeembeheerders op het verkeerde been zet. Wie schade wil aanrichten en de worm als een modern Trojaans paard wil gebruiken, mikt bijvoorbeeld op de salarisadministratie van de vijand. Of hij legt er de elektriciteitscentrales van een land mee plat. Hoofdprijs: alle computers van een vijandelijke defensieorganisatie buiten bedrijf stellen. Dan spreken de deskundigen van een MOW, massaontwrichtingswapen. Stuxnet schijnt schadelijker te zijn dan alle vorige wormen en er is iets vreemds mee aan de hand. Tot nu toe weet men niet wat het wil, waar het vandaan komt, en wát het uiteindelijk ontwricht. Wat weten we wel?

Het geeft op sommige plaatsen overlast, maar nergens zo veel als in Iran. Het zorgt voor overlast in industriële installaties, en heeft het vooral op...