Over de oorzaken van de stikstofcrisis is langzamerhand al zoveel gezegd en geschreven dat je er bijna horendol van zou kunnen worden. De achtereenvolgende kabinetten-Rutte schoven de kwestie veel te lang voor zich uit en namen hun toevlucht tot juridisch onhoudbare geitenpaadjes als de PAS-regeling, waardoor boeren alvast vergunningen konden krijgen als ze in de toekomst hun uitstoot zouden verminderen. Pas toen de rechter een streep door de rekening zette, de bouw stil kwam te liggen en het echt niet anders meer kon kwam het laatste kabinet met een ijzerenheinig plan, gebaseerd op abstracte rekenmodellen, zonder enig perspectief voor de boeren, en tot overmaat van ramp met een volkomen onbegrijpelijk stikstofkaartje waardoor ook biologische boeren bij natuurgebieden vreesden voor hun voortbestaan. En intussen werden de plannen om ook de industrie, de luchtvaart en het autoverkeer aan te pakken, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Geen wonder dus dat de halve boerenstand in opstand...