Vanuit Den Haag zijn alle ogen gericht op de SP in Amsterdam. Arjan Vliegenthart moet als nieuwe wethouder laten zien dat de socialisten wel degelijk kunnen besturen.

‘Het is goed dat de Partij van de Arbeid na honderd jaar niet meer in het stadsbestuur van Amsterdam zit,’ zegt Arjan Vliegenthart, sinds een paar weken wethouder Werk, Inkomen en Participatie voor de SP in de hoofdstad. ‘Politieke partijen moeten niet te lang aan de macht zijn. Oppositie voeren is geen schande. Het geeft de Amsterdamse PvdA de gelegenheid na te denken en te herbronnen.’ Maar, voegt hij eraan toe: leedvermaak is niet op zijn plaats: ‘De PvdA blijft de partij die het dichtst bij ons staat. In de Eerste Kamer heb ik veel met de sociaal-democraten samengewerkt. Vooral met Klaas de Vries, rond het onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de instelling van de commissie-Davids, die een vernietigend oordeel velde over de houding van het eerste...