Hij babbelt over ‘persoonsvorming’ en ‘verantwoordelijke burgers’, maar in het ‘voorsteladvies’ van Paul Schnabel voor het toekomstige onderwijs zoek je vergeefs naar antwoorden op de échte vragen.

Wie de toekomst wil veranderen, moet beginnen bij de jeugd. Denken over de samenleving en de economie is daarom al gauw denken over onderwijs. En andersom: zinvol denken over het onderwijs begint met een vurig verlangen naar een betere samenleving.

Gepassioneerde vooruitstrevendheid is schaars. Tenminste, dat blijkt wel als je met onderwijsminnend Nederland een ‘nationale dialoog’ aangaat over de toekomst. ‘Platform Ons Onderwijs 2032’ heet het initiatief. Staatssecretaris Sander Dekker gaf vorig jaar het startschot. Sindsdien gingen een kleine vijftienduizend mensen onder leiding van oud SCP-directeur Paul Schnabel naar 150 bijeenkomsten, 59 ‘brainstormsessies’ en tikten ze dertienduizend online bijdragen en 260 adviesdocumenten en manifesten.

En nu ligt er dus een...