Terwijl de grootstedelijke woningschaarste en de stijgende huizenprijzen huisvesting alweer enige tijd tot een prangend vraagstuk maken, neemt het aandeel van de sociale huursector steeds meer af. Volgens Marja Elsinga, hoogleraar wonen en beleid aan de TU Delft, is dat te wijten aan de door ‘Brussel’ aangezwengelde gedachte dat het subsidiëren van woningen voor mensen met een middeninkomen oneerlijke concurrentie zou zijn voor commerciële woningaanbieders. Woningcorporaties richten zich sinds 2012 op de laagste inkomensgroepen en bieden ‘betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs’. De rest van de mensen is aangewezen op de markt voor een woning. Sociale huur zijn we gaan zien als iets voor een kleine groep kwetsbare mensen.

Dageraad

Oorspronkelijk was dat anders. De corporaties werden aan het begin van de vorige eeuw in het leven geroepen om arbeiders, die in steden als Amsterdam in snel neergezette, slecht gebouwde huizen woonden, beter te huisvesten....