Colofon Seriegids

HOOFDREDACTIE Ward Wijndelts
REDACTIE Jeroen Vullings
EINDREDACTIE Marleen Slob (chef), Juliette Berkhout
RECENSENTEN Pim van den Berg, Juliette Berkhout, Menno van den
Bos, Harm Botje, Thijs Broer, Mischa Cohen, Sander Donkers,
Sjors Hofstede, Diederik van Hoogstraten, Zwaan Lakmaker, Guido van
Lier, Sander Pleij, Lisette van der Poel, Marleen Slob, Henk van Renssen,
Roos van Tongerloo, Jeroen Vullings, Kelli van der Waals, Ward Wijndelts
PRESENTATIE BLAD Guido van Lier (art director), Rosetta Senese (beeld),
Mirjam Verheul (vormgeving), Pieter Schol (ontwerp)
WEBSITE Menno van den Bos, Mette Dijkstra, Lou-Anna Druyvesteyn, Zwaan Lakmaker,
Samuel Peperkamp, Denise Timmer, Roos van Tongerloo
PRESENTATIE WEBSITE Soraya Ibrahim, Tristan Jacobs, Chanel Mepschen, Shyanta Vleugel (Hogeschool van Amsterdam); Erik Runderkamp (Studio Crossmedia)
ILLUSTRATIES Gijs Kast, ZenkOne
BEELD 20th Century Fox Home Entertainment, B-Motion, Comedy
Central, Cinemien, Dutch Filmworks, Entertainment One, EO, Fundament
Film, Home Box Office/Ziggo Movies & Series, Just Entertainment,
Lumière Home Entertainment, Memphis Belle, Netflix, Nordic World tv,
Sony Pictures Home Entertainment, Universal Home Entertainment, VPRO,
Walt Disney Studios Home Entertainment, Warner Home Video Benelux.
Met dank aan Glasnost, Media Tornado, The Publicity Company en Weber
Shandwick
SECRETARIAAT Monica Keyzer
DIRECTIE Patrick Swart (CEO), Sanne Visser (uitgeefdirecteur)
ADRESGEGEVENS Weekbladpers Media, Wibautstraat 133,
Postbus 1254, 1000 BG Amsterdam, tel. (020) 5518711,
e-mail: redactie@vn.nl (o.v.v. huisadres)
MARKETING Hans van den Brink (manager), Denise Timmer
PRODUCTIEBEGELEIDING René van Achteren DRUKKER Corelio Printing
BEZORGING PostNL ADVERTENTIES media@weekbladpers.nl;
www.weekbladpers.nl; (020) 551 85 38; sales manager: Judith Vis;
account managers: Jos Hijmans, Arlette Schraa; business development
manager: Michiel Verhaar (020) 551 85 11; media-order: Jur Anepool
(020) 551 85 43
ABONNEMENTEN Bij automatisch incasso VN compleet (12x maandblad,
4x specials en digitaal) per jaar € 129,- (België € 135,-); half jaar € 67,-.
VN 12x maandblad (print) per jaar € 89,- (België € 96,-); half jaar € 46,50
(België € 52,-). Toeslag acceptgiro € 2,- Overig buitenland: VN compleet
€ 166,28 (Europa) en € 187,88 (buiten Europa). Voor vragen over uw abonnement
www.vn.nl/service. Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van
een maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder opzegging worden
abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement
voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan
de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het
abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van één maand
vanaf de dag dat de opzegging Vrij Nederland heeft bereikt. Eventueel te veel
vooruitbetaald abonnementsgeld wordt automatisch teruggestort. Opzeggen
kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail en wordt onzerzijds schriftelijk
bevestigd. Vermeld bij opzegging altijd het adres waarop VN bezorgd wordt.
Zie ook vn.nl/abonnementsvoorwaarden.
VRIJ NEDERLAND DIGITAAL € 4,99 per maand, via de app store
of vn.nl/abonnement
WPG KLANTENSERVICE Postbus 1391, 1000 BJ Amsterdam, tel. (020)
5518701, www.vn.nl/service, e-mail: klantenservice@vn.nl. Abonnementen
Belgïe: Abonnementenland, Diependaal 6, 3020 Herent, België,
tel. +32 2 808 55 23, abonneren via bladenbox.be, adreswijzigingen
via aboland.be, e-mail: vrij.nederland@abonnementenland.be.
Verantwoordelijk uitgever Anne Borgers, Mechelsesteenweg 203, 2018
Antwerpen, België OOK OP CD-ROM EN IN ELEKTRO NISCHE VORM
Voor mensen met een leesh andicap. Inlichtingen: Dedicon, Postbus 24,
5360 AA Grave, tel. (0486) 486486
Wij maken u erop attent dat door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals
naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand
van WPG Uitgevers BV. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming
persoonsgegevens door WPG Uitgevers BV, de verantwoordelijke voor uw
gegevens. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor onze abonnementenadministratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van interessante informatie en aanbiedingen
van producten en diensten van de verschillende WPG-uitgeverijen, eventueel
ook na beëindiging van uw abonnement. U kunt uw eigen gegevens opvragen
en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen
naar ons Klanten Service Centrum, Postbusnummer 1391, 1000 BJ Amsterdam
of een e-mail aan vn.abonnement@weekbladpers.nl
Vrij Nederland gebruikt PEFCgecertificeerd binnenwerkpapier. Dat komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bron.