Ondanks de belofte van Rutte en Samsom om bruggen te bouwen, is de tweedeling in de samenleving alleen maar toegenomen. En nu wil elke politieke partij de kloof dichten.

Wat een prachtige volzinnen had Diederik Samsom geschreven voor de inleiding van het regeerakkoord van het kabinet dat VVD en PvdA in het najaar van 2012 vormden. Liberalen en sociaaldemocraten deelden een onverwoestbaar geloof in de toekomst en een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar konden krijgen. Ze wilden zich niet laten verlammen door onderlinge verschillen of het saboteren van de plannen van de ander maar zochten inspiratie ‘in wat ons bindt.’ Het tweede kabinet-Rutte ging bruggen slaan tussen Den Haag en de samenleving, tussen de grote steden en de provincie, tussen rijk en arm en jong en oud. Tussen hoog- en laagopgeleiden. Op de persconferentie waar Rutte en Samsom samen het regeerakkoord presenteerden, werd tot verbazing van de journalisten een levensgrote afbeelding van een...