16-06-2009

Deze week in Vrij Nederland verklaart Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarom het huidige kabinet zo impopulair is. Het kabinet heeft teveel onderling gediscussieerd, zegt hij. ‘Daardoor hebben we te weinig onze visie uitgedragen.’

Bovendien heeft het kabinet last van twee kapiteins op één schip, denkt Plasterk: ‘Misschien heeft het imagoprobleem ook te maken met het feit dat dit kabinet twee leiders heeft: Balkenende en Bos. In Amerika is het duidelijk wie het meeslepende verhaal moet vertellen: Obama. Hier is altijd de vraag: wie moet het doen? Twee kapiteins op één schip, zou je dat kunnen noemen.’

Verder spreekt Plasterk in VN over de kritiek op zijn onderwijsbeleid en over de malaise in zijn partij, de PvdA, die bij de Europese Verkiezingen een dramatische nederlaag leed. Over de grote winnaar, de PVV van Geert Wilders, zegt hij: ‘God verhoede dat een club met deze opvatting ooit aan het roer komt in dit land.’

‘Ik ben geen...