Het vastlopen van het zeslandenoverleg over Noord-Korea kan volgens de VS leiden tot een ‘rethink’ van het Amerikaanse beleid. Dat klinkt dreigend en kan concreet betekenen:
– geen olie meer voor het land (waar het licht en de verwarming toch al haast uit zijn);
– terugdraaien van de recente beslissing om het land te schrappen van de ‘sponsors of terrorism’ lijst.

Noord-Korea weigert een (volgens de Amerikanen door alle andere landen gesteund) Amerikaans verificatieplan te accepteren voor de door het regime beloofde ontmanteling van zijn nucleaire programma.

Het Amerikaanse dreigement van ‘rethink’ moet vooral als onderhandelingsstap worden gezien. De regering-Bush kan immers niet veel meer doen. De Noordkoreaanse weigerachtigheid is waarschijnlijk ook geïnspireerd door de hoop dat onder de regering-Obama meer concessies zijn te verwachten.

Onder de regering-Clinton (!) was rond 2000 ook een tamelijk ‘zwak verificatie’-akkoord bereikt (al was het uiteraard niet onder Hillary, maar...