Amartya Sen
Waarom leggen westerse economen zo de nadruk op persoonlijke vrijheid? Honger en gebrek aan medische zorg in andere werelddelen verdienen volgens Sen eerder onze aandacht. In een interview uit 2010 vertelt hij toegankelijk over zijn concept van rechtvaardigheid en hoe we onrechtvaardigheid in de rest van de wereld zouden kunnen uitbannen.

Ayn Rand
Daar tegenover staat Ayn Rand, een van de belangrijkste voorvechtsters van individuele vrijheid in de twintigste eeuw. Maximale vrijheid voor de mens, minimale bemoeienis door de overheid was haar adagium. In dat wereldbeeld is volgens haar weinig plaats voor liefdadigheid. In dit interview uit 1959 vertelt Rand over de grondslagen van haar filosofie.

Deze bladwijzer hoort bij het verhaal: ‘Pluralist tussen rationele idioten. Een portret van Amartya Sen’ dat deze week in Vrij Nederland staat.