Media

Dankzij internet, het kan niemand zijn ontgaan, rukt de amateurcriticus op. Geldt in de oude media het beoordelen van restaurant, film of literatuur als een heus vak, tegenwoordig kan iedere burger met een toetsenbord zijn mening deponeren op het wereldwijde web – al dan niet anoniem.

Professionele critici halen nogal de neus op voor hun onbezoldigde tegenvoeters. Terwijl daar welbeschouwd weinig reden toe is.

Pikant in dit verband is het onderzoek naar boekrecensies van de Harvard Business School, waarover de Britse krant The Guardian vorige week berichtte. In What Makes a Critic Tick? worden kritieken van honderd non-fictietitels in veertig belangrijke Engelstalige kranten vergeleken met die op amazon.com. Conclusie: de oordelen van amateur en broodschrijver ontlopen elkaar nauwelijks.

Beide groepen bleken het grosso modo met elkaar eens te zijn over de kwaliteit van een boek (al zijn recensies op amazon onbetrouwbaar omdat de auteur vrienden kan inschakelen voor positieve...