De eenzelvige Henri Kosinen is tevreden met zijn bestaan als verzekeringswiskundige. ‘Als tweeënveertigjarige had ik maar één echte wens. Ik wilde dat alles rationeel was.’ Dan sterft zijn chaotische broer, die Kosinen postuum aanwijst als eigenaar/directeur van diens avonturenpark. Niets is rationeel aan deze naïef-idealistische onderneming met attracties als het Kunstjeskasteel, de...