Zou het toeval zijn dat het CDA nog geen twee weken nadat Wijnand Duyvendak aftrad vanwege de ophef over zijn radicale actieverleden een wetsvoorstel lanceerde dat kraken in alle gevallen strafbaar stelt? PvdA-Kamerlid Staf Depla, woordvoerder woonbeleid van de fractie, kan zich nauwelijks voorstellen dat het een niks met het ander te maken heeft. ‘Je kunt niet zeggen dat ze de wet even snel voor de gelegenheid verzonnen hebben,’ zegt hij. ‘Jan ten Hoo­pen van het CDA is er al vier jaar mee bezig. Maar dat ze het voorstel juist nú naar buiten brengen, nu het activisme van de jaren tachtig onder vuur ligt, is publicitair wel héél handig. Zo zou ik het ook doen.’

Het wetsvoorstel van het CDA wordt mede ingediend door ChristenUnie en VVD. De burgemeesters van de grote steden en de Ver­eni­ging van Nederlandse Gemeenten zijn tegen. Net als de PvdA. Maar in een eerste reactie zei Staf Depla dat zijn partij er geen kabinetscrisis voor over heeft om het kraakverbod tegen te...