Flip de Kam bepleit in zijn boek Wie betaalt de staat? Pleidooi voor een progressievere belastingpolitiek dat de sterkste schouders in Nederland best wat zwaardere lasten mogen dragen.

Vorige week heb ik aangegeven dat De Kam naar mijn mening langs de echt heikele linkse kwesties scheert (het functioneren van de publieke sector; de openbare financiën), maar dat doet niets af aan de leesbaarheid en het belang van zijn boek. Laten we nu eens kijken naar zijn concrete voorstellen.

De Kam definieert progressieve belastingpolitiek als een stelsel waarin veel gewicht wordt toegekend aan ‘verticale gelijkheid’ tussen de burgers: naarmate arme mensen minder en rijkere mensen meer belasting moeten betalen, wordt een belastingstelsel daarom progressiever.

De kern van De Kams problemen met het huidige stelsel is in feite een plaatje dat de toestand schetst in 1991/1992. Uit dat plaatje blijkt dat destijds de belastingdruk vrij evenwichtig over de bevolking was verdeeld. De tien...