Vrij Nederland nr 9 2019

Clarice Gargard kán niet anders dan zich ferm uitspreken over vrouwenrechten, machtsstructuren en racisme, hoe moe ze daar soms zelf van wordt, en hoeveel narigheid het haar soms ook oplevert, vertelt ze in een prikkelend en hier en daar noodzakelijk ongemakkelijk gesprek met Sander Donkers.

Lisa Bouyeure las Rebecca Solnits Wanderlust en ondervindt hoe wandelen voor haarzelf en haar generatiegenoten dé remedie is tegen stress. Rest het verlangen om als vrouw probleemloos altijd en overal alleen te kunnen wandelen.

Psychische hulp voor en door vluchtelingen. Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen. ‘Door anderen te helpen voel ik me waardevol.’

En lessen uit de Oostvaardersplassen. Sinds onder druk van activisten de dieren in de Oostvaardersplassen werden bijgevoerd, is het ooit innovatieve idee dat Nederlandse natuur opnieuw ‘wild’ kon worden van de baan. Maar bestaat zo’n ‘natuurlijke balans’ eigenlijk wel?

Prijs  8,95