Economie

Laat ik beginnen met het wegnemen van een misverstand: gezonder leven leidt niet tot lagere zorgkosten. We blijven wel langer gezond, maar als we dan toch ziek worden, gaan we alsnog zorg consumeren. Het leeuwendeel van de zorgkosten maken we, zoals bekend, in het laatste levensjaar. En dat laatste jaar komt. Ook met de gezondste levensstijl ter wereld.

Het is dus niet vanwege de snel stijgende zorgkosten dat het Centraal Planbureau (CPB) enthousiast is over het aanpakken van ongezond gedrag. In een dik boekwerk over de toekomst van de zorg wijden de Haagse economen een heel hoofdstuk aan ‘preventie en levensstijl’. Conclusie: preventie door beïnvloeding van ongezond gedrag loont. Allereerst voor de persoon zelf, die profiteert van een lang en vitaal leven. Maar ook voor de overheid valt er veel te winnen als Nederlanders gezonder gaan leven, meent het CPB.

Gezondere burgers kunnen langer en beter werken, meer (bij)leren en hogere inkomens genereren. Dit betekent meer...