Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een Gordiaanse knoop. Het is dus onverantwoord je op maar één van de verwikkelingen te richten. Doen we toch, want het huidige vredesoverleg draait wel degelijk om dat ene grote geschilpunt: de nederzettingen op de bezette Westoever van de Jordaan.

Zondag 26 september loopt een tien maanden durende pauze in de bouw van (een aantal) nederzettingen af. Gaat de bouw daarna door, dan zeggen de Palestijnen de onderhandelingstafel subiet te verlaten. Sinds 1967 hebben zich vijfhonderdduizend kolonisten in honderdtwintig nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gevestigd. Door de gesubsidieerde kolonisatie neemt de bevolking er driemaal zo snel toe als in de rest van Israël. Volgens de mensenrechtenorganisatie B’Tselem is er steeds meer sprake van een dubbele bezetting: niet alleen is zestig procent van het gebied onder controle van Israëlische militairen, maar de kolonisten bewonen nu tweeënveertig procent van het grondgebied. Het is...