*** ½ Bart Constant. Tell Yourself Whatever You Have To

Een bijzonder aanlokkelijke alias voor een popmuzikant is het niet, Bart Constant. Die naam hadden we pakweg vijf jaar geleden nog geassocieerd met het beroep van bankemployé, maar nu de bankemployé de schelm van de eenentwintigste eeuw is geworden, gaat dat vanzelf niet meer op. Bart op zich is al doordeweeks, maar dat Constant maakt het af. Constant staat voor betrouwbaarheid, voor ijver, voor niet buiten de lijntjes kleuren. Als eerste indrukken inderdaad zo belangrijk zijn als ze zeggen, is een visitekaartje met Bart Constant erop geen bijster slimme zet. Maar ja, wanneer je in werkelijkheid Rutger Hoedemaekers heet, kun je een buitenlandse doorbraak onder je eigen naam wel schudden.

De in Berlijn wonende Hoedemaekers maakte naam met de door elektronica gedreven band About, die even origineel als veelbelovend was. Zijn partner destijds, Marg van Eenbergen, heeft als Gram vorig jaar nog een sympathieke liedjesplaat (Play...