Aandoenlijk beeld op de BBC-televisie een paar weken geleden: tweeduizend aanhangers van de Liberal Democrats die voor het partijhoofdkantoor demonstreren voor invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

Zelfs protestzanger Billy Bragg, die bekend staat als radicaal socialist, heeft zich bij hen aangesloten. Ze scanderen dat LibDem-leider Nick Clegg niet mag toegeven aan zijn nieuwe droomprins David Cameron. Het Britse districtenstelsel moet van de baan! Het bevoordeelt de grote en discrimineert de kleine partijen. Een toenemend aantal burgers kan zich daardoor niet in de uitkomst van de verkiezingen vinden. Geen wonder dat er in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zoÔÇÖn kloof tussen de politiek en de bevolking bestaat.

– Clegg en Pechtold mogen zich geestverwanten noemen

Een week later zit ik in het Kamer┬şrestaurant aan het Haagse Plein een discussie voor over hoe in Nederland het stelsel van evenredige vertegenwoordiging faalt. Ed van Thijn, die...