Charismatisch volkstribuun, politiek knoeier

Tachtig jaar geleden overleed Pieter Jelles Troel­stra, sinds de oprichting van de SDAP (Sociaal-Demo­cratische Arbei­ders Partij) in 1894 drie decennia lang de leider van de Nederlandse sociaal-democratie. Waarom duurde het zo lang voordat zijn biografie verscheen? Een overstelpende hoeveel­heid aan beschikbaar materiaal schrok tal van vakhistorici af, of liet hen onderweg stranden. De journalist Piet Hagen geeft hen nu het nakijken met zijn Politicus uit hartstocht, een boek met bijzondere kwaliteiten.

Hagen biedt een afgewogen portret van een hoogst gecompliceerde figuur. Hij schetst Troelstra als een man met uitzonderlijke talenten en grote tekortkomingen. Een visionaire redenaar met een magische aantrekkingskracht, maar ook een einzelgÀnger die op beslissende mo­men­ten zijn eigen emoties niet in bedwang had. Hagen geeft ons ook de man in zijn tijd. De figuur van Troelstra wordt overtuigend tegen de maatschappelijke en...